เรียนรู้ ลดความเสี่ยง

รู้ใช้ รู้ป้องกัน รู้จัดการ ปลอดภัย ไม่เป็นภัยต่อรอบข้าง

รู้จักสารเคมี

รู้คุณ รู้โทษ 

รู้จักสารที่ควรต้องระวังเป็นพิเศษ

รู้กฎกติกา

มุ่งลดความเสี่ยง

สินค้าปลอดภัย จัดการมีประสิทธิภาพ

รู้วิธีจัดการ

ใช้ Best practice

ในการใช้และการทำลาย

ร่วมสร้าง

Green Supply Chain ไทย

ให้เข้มแข็ง

ร่วมสร้าง Green Supply Chain

กิจกรรมใหม่

There are no up-coming events

Discussion Forum

  • abalorios de pandora
  • Estas reevaluaciones fundamentales están presionando a muchos  países para que revisen sus opciones, explorando formas de proteger sus propios intereses centrales mientras hacen frente a las incertidumbres y los riesgos desde direcciones...
  • ใน กฎระเบียบ / RoHS-REACH
  • Pandora Disney Charms
  • Lebe in Frieden mit  anderen und der Natur, die Tiere nicht können. Pandora auf der Erde zu machen, würde eine Menge Erdrettungen retten, aber Erde-Pandora muss wie im Film sein, nicht wie alle von Menschen erfundenen Regeln, oder Pandora wird...
  • ใน กฎระเบียบ / RoHS-REACH
  • adidas equipment support
  • Dies war eine einmalige Gelegenheit, und all die Arbeit,  die wir zusammengebracht haben, macht dies echt. Wir sind offen für gegenseitige Meinungen und wollten nicht nur Schuhe in die Regale stellen und sagen: "Das ist James Harden." Es ist...
  • ใน กฎระเบียบ / RoHS-REACH

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »

เนื้อหาใหม่

คุมปัญหา Cross-Contamination ของพธาเลท คุมปัญหา Cross-Contamination ของพธาเลท 06 เมษายน 2562 - รู้หรือไม่ว่าพธาเลท สามารถไหลผ่านออกจากวัสดุหนึ่งไปเปื้อนในวัสดุ/ชิ้นส่วนอื่นได้?  พฤติกรรมที่แตกต่างนี้ ทำให้ไม่สามารถใช้วิธีการควบคุมการผลิตสินค้า RoHS แบบใช้ "ใบเซอร์" หรือการควบคุมเฉพาะแต่วัตถุดิบขาเข้า/ส่วนผสม เหมือนกับการคุมสารต้องห้ามรายการอื่นๆ โดยไม่หันกลับมามองกระบวน...
IARC จัด TBBPA เป็นสารก่อมะเร็ง (กลุ่ม 2A) IARC จัด TBBPA เป็นสารก่อมะเร็ง (กลุ่ม 2A) 06 เมษายน 2562 - สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer: IARC) เผยแพร่เอกสาร IARC Monograph Vol-15  ระบุ TBBPA (Tetrabromo-Bisphenol A - CAS: 79-94-7) เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A (สารที่อาจก่อมะเร็งในมนุษย์ - Probably carcinogenic to humans)  เมื่อเมษายน 2018 ที่ผ่านมา
สารต้องห้ามมีมากกว่า RoHS/ELV สารต้องห้ามมีมากกว่า RoHS/ELV 25 มกราคม 2562 - ผลสำรวจสินค้า EEE และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ถูกตรวจพบสารต้องห้ามเกินขีดจำกัดในตลาด EU ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบเกินครึ่งตกเพราะมี SCCP เกินขีดจำกัด ส่วนสินค้าที่ตก RoHS (6 สาร) มีประมาณ 28% ส่วนใหญ่ตกตะกั่วและปรอท และยังมีบรรจุภัณฑ์ที่สารต้องห้ามเกินขีดจำกัดอยู่  
ECHA Ban พธาเลท 4 ชนิด ECHA Ban พธาเลท 4 ชนิด 23 มกราคม 2562 - เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2018 ที่ผ่านมา ECHA ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/2005 เพิ่ม DIBP ในรายการ Phthalate ในรายการสารต้องห้ามรายการที่ 51 ใน REACH Annex XVII ขยายขอบเขตการห้ามใช้ให้ ครอบคลุม "Plasticised Material" ทุกชนิด  เริ่มมีผล กรกฎาคมปีหน้า (7 ก.ค. 2020)
สารต้องห้ามรายการที่ 72 - สิ่งทออ่วม สารต้องห้ามรายการที่ 72 - สิ่งทออ่วม 22 มกราคม 2562 - เมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2018 ที่ผ่านมา ECHA ประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1513 เพิ่มรายชื่อสารต้องห้ามรายการที่ 72 ใน Annex XVII ภายใต้กฎหมาย REACH  สารต้องห้ามรายการใหม่นี้ ไม่ใช่สารเคมีรายการเดี่ยวๆ แต่เป็นสารเคมีที่จัดอยู่ในกลุ่มสาร CMR ประเภท 1A หรือ 1B รวม 33 รายการตามรายชื่อใน Appendix 12 (ดูรายชื่อแนบท้าย) ซึ่งหากดูรายชื่อ...
© 2019 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.