หมึกพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ อยู่ใน RoHS หรือไม่?

ดูง่ายๆ ว่ามีกระแสไฟฟ้า/ สัญญาทางไฟฟ้า ไหลผ่านอุปกรณ์/ชิ้นส่วนนั้นๆ หรือไม่

  • กรณีหมึกพิมพ์ ถ้าเป็นตัวน้ำหมึกหรือผงหมึกที่ขายต่างหาก ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการไหลของไฟฟ้า ก็ไม่อยู่ภายใต้ RoHS 
  • กรณีตลับหมึก ซึ่งมีหน้าสัมผัส มีวงจรไฟฟ้า ไว้สำหรับให้เครื่องพิมพ์ควบคุม - อยู่ใต้ RoHS
  • กรณีวัสดุสิ้นเปลืองอื่น เช่น 
  • ใบเลื่อยจิ๊กซอ ดอกสว่าน กระดาษทรายขัด ผ้าขัด ผงซักฟอก (ที่แถมมาในเครื่องซักผ้า) ฯลฯ ก็เช่นเดียวกัน หาไม่มี "ไฟฟ้า" เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็จะอยู่นอกขอบเขตของ RoHS
© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.