เครื่องชั่งน้ำหนัก ได้รับการยกเว้นหรือไม่?

คำตอบ (ใหม่) สำหรับ RoHS V2

เครื่องชั่งน้ำหนัก เข้าข่ายสินค้ากลุ่ม 9 ที่เคยได้รับการยกเว้น แต่ข้อยกเว้นหมดอายุไปแล้ว ถึงวันนี้ สินค้ากลุ่มเครื่องมือวัดและควบคุมทั้งหมด ต้องสอดคล้องกับ RoHS V2

อย่างไรก็ดี สินค้ากลุ่มนี้ มีข้อยกเว้นเฉพาะด้าน ในการใช้สารต้องห้ามในงานบางงาน -ตรวจสอบข้อยกเว้นล่าสุดที่เว็บไซด์ EU เพื่อความมั่นใจ

คำตอบ (เก่า) สำหรับ RoHS V1

- เครื่องชั่งน้ำหนักอาจได้รับการยกเว้นหาตีความได้ว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มที่ 9: "Monitoring and control instruments" ได้

- ระเบียบ RoHS ในปัจจุบัน ไม่ครอบคลุมสินค้าในกลุ่มที่ 8 (เครื่องมือแพทย์) และ 9 (เครื่องมือวัดและควบคุม) ตามภาคผนวก 1B ของระเบียบ WEEE ระบุตัวอย่างของสินค้าในกลุ่มที่ 9 ที่ระบุถึง "Measuring, weighing or adjusting appliances for household or as laboratory equipment" ดังนั้นเครื่องชั่งน้ำหนักอาจจัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้

- อย่างไรก็ดี UK (http://www.rohs.gov.uk/FAQs.aspx) ได้แปลความหมายและให้ความคิดเห็น (ซึ่งดูแล้วแตกต่างจากที่ระบุในภาคผนวก 1B) ดังนี้

  • เครื่องชั่งน้ำหนักที่ใช้ตามบ้านเรือน (เช่นในครัว และในห้องน้ำ) อยู่ใต้ขอบเขตของระเบียบ RoHS (ซึ่งค่อนข้างขัดกับที่ระบุใน ภาคผนวก 1B)
  • เครื่องชั่งแบบ Stand alone หรือ เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่มีหน้าที่หลักเพื่อชั่งน้ำหนัก สำหรับใช้ในเชิงพานิช ในสถานะ "มืออาชีพ" จัดอยู่ในกลุ่ม 9 ซึ่งได้รับการยกเว้น
  • เครื่องมือวัดที่เป็นส่วนหนึ่งขอวระบบที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งระบบนั้นใช้ทำงานหลักอย่างอื่นที่ไม่ใช่การวัด และระบบนั้นอยู่ใต้อื่น (เช่น EPOS (Electronic point of scale - เช่นเครื่องชั่งที่หน้าแคชเชียร์ตามซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่) จัดอยู่ในหมวด IT and data control equipment) ซึ่งอยู่ใต้ขอบเขตของระเบียบ RoHS
  • เครื่องชั่งสำหรับการแพทย์ จัดอยู่ในกลุ่ม 8 ซึ่งได้รับการยกเว้น

Latest Forum

  • ไม่มีกระทู้แสดง

Who's Online

มี 75 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.