กฏหมายน่ารู้

China-RoHS 2

Administrative Measures for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products
China
no date set
01-07-2016
 • ควบคุมและลดมลพิษที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • นำไปสู่การผลิตที่สะอาด การใช้ทรัพยากรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การผลิต การนำเข้า และการจำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีรายชื่อปรากฎใน Catalog ในประเทศจีน

 1. สินค้าที่มีรายชื่อปรากฎใน Catalog ต้องปลอดสารต้องห้าม ตามที่ระบุ
 2. ทำเครื่องหมาย Safe use limit และต้องไม่ปลดปล่อยสารอันตรายในช่วงเวลาดังกล่าว

ประเมินตามมาตรฐาน Conformity assessment system for the restricted use of hazardous substances in elctrical and electronic products ตามที่กฎหมายกำหนด (Implementation Arrangements for the Conformity Assessment System for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products) ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 แนวทางได้แก่

ChinaRoHS2 Voluntary

Voluntary Certification

Voluntary Certification for the Restriction of Hazardous Substances in Electrical Appliances and Electronic Product” (ประเมินระบบ - โดยบุคคลที่สาม)

ChinaRoHS2 SelfDeclare

Self-Declaration

 “Declaration of Conformity for the Restriction of Hazardous Substances in Electrical Appliances and Electronic Products” ("Self-Declaration”)

หมายเหตุ:
มาตรฐาน Guideline of conformity assessment for hazardous substances in electronic and electrical products

รายการสารต้องห้าม (ตามที่ระบุใน GB/T 26572-2011)

 1. ตะกั่ว (0.1% โดยน้ำหนักวัสดุเนื้อเดียว)
 2. ปรอท (0.1% โดยน้ำหนักวัสดุเนื้อเดียว)
 3. แคดเมียม (0.01% โดยน้ำหนักวัสดุเนื้อเดียว)
 4. โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (0.1% โดยน้ำหนักวัสดุเนื้อเดียว)
 5. PBB (0.1% โดยน้ำหนักวัสดุเนื้อเดียว)
 6. PBDE (0.1% โดยน้ำหนักวัสดุเนื้อเดียว)
 7. สารอันตรายอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

รายชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในแคตาลอก (ฉบับที่ 1) [คลิกเพื่อดาวน์โหลด - เอกสารภาษาจีน]

 1. ตู้เย็น
 2. เครื่องปรับอากาศ
 3. เครื่องซักผ้า
 4. เครื่องทำน้ำอุ่น
 5. เครื่องพิมพ์
 6. เครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร
 7. เครื่องโทรสาร
 8. เครื่องรับโทรทัศน์
 9. จอภาพ
 10. เครื่องคอมพิวเตอร์
 11. โทรศัพท์เคลื่อนที่
 12. โทรศัพท์

รายการข้อยกเว้น (คลิกเพื่อดาวน์โหลด - เอกสารภาษาจีน)

EU, Korea, Japan

Located in: Regulation
© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.