กฏหมายน่ารู้

Conflict Minerals

supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas Regulation
สหภาพยุโรป
17-05-2017
01-01-2021

เพื่อวางกลไกการสอบทานโซ่อุปทาน (Supply chain due diligence) เพื่อลดโอกาสของกลุ่มติดอาวุธและกองกำลังรักษาความปลอดภัย ในการค้าสินแร่และโลหะ ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน และทองคำ

 • โซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินแร่ หรือ โลหะ ที่มีหรือที่ประกอบด้วย ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน และทองคำ (3TG) (ในปริมาณสูงเกินระดับ Threshold ที่กำหนด) 
 • กฎหมายนี้ ครอบคลุม ผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการหล่อหลอมแร่/โลหะที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ครอบคลุม โลหะที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มาจากการรีไซเคิล
 • ข้อกำหนดด้านการจัดระบบเพื่อการสอบทาน Supply chain ตามที่กฏหมายกำหนด และก่ารเก็บเอกสาร/หลักฐาน
 • ข้อกำหนดด้านการตรวจติดตาม (Third-party audits) 

ผู้ผลิตต้นน้ำ

 • ปฏิบัติตาม "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains from Conflict-Affected and High-Risk Areas" ของ OECD ได้แก่
  1. จัดระบบจัดการ
  2. บ่งชี้ & ประเมินความเสี่ยงใน Supply chain
  3. วางแผน & ดำเนินการเพื่อตอบสนองกับความเสี่ยงที่ประเมินได้
  4. จัดให้มีการตรวจประเมิน การสอบทาน Supply chain โดย บุคคลที่สาม (independent third-party audit of supply chain due diligence) 
  5. รายงานผลการสอบทาน supply chain due diligence ทุกปี 

ผู้ผลิตปลายน้ำ

 1. Supply Chain Due Diligence
 2. จัด Chain-of-custody สำหรับโลหะที่เกี่ยวข้อง

ขีดจำกัดปริมาณสินแร่ที่ต้องจัดทำ Supply chain due diligence

รายการ

ขีดจำกัดปริมาณ (Volume threshold (kg))

สินแร่และหัวแร่ดีบุก (Tin ores and concentrates)

5,000

สินแร่และหัวแร่ทังสเตน (Tungsten ores and concentrates)

250,000

สินแร่หรือหัวแร่แทนทาลัมหรือนีโอเบียม (Tantalum or niobium ores and concentrates)

100,000

สินแร่หรือหัวแร่ทองคำ (Gold ores and concentrates)

4,000,000

ทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (unwrought) หรือกึ่งผลิต (semi-manufactured) หรือผงทองคำความบริสุทธิ์ ต่ำกว่า 99.5% ที่ยังใม่ผ่านกระบวนการสกัด

100

 

 

ขีดจำกัดปริมาณโลหะที่ต้องจัดทำ Supply chain due diligence

โลหะ

ขีดจำกัดปริมาณ (Volume threshold (kg))

Tungsten oxides and hydroxides

100,000

Tin oxides and hydroxides

3,600

Tin chlorides

10,000

Tungstates

100,000

Tantalates

30

Carbides of tungsten

10,000

Carbides of tantalum

770

ทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (unwrought) หรือกึ่งผลิต (semi-manufactured) หรือผงทองคำความบริสุทธิ์ สูงกว่า 99.5% ที่ผ่านกระบวนการสกัด

100

Ferrotungsten and ferro-silico-tungsten

25,000

Tin, unwrought

100,000

Tin bars, rods, profiles and wires

1,400

Tin, other articles

2,100

Tungsten, powders

2,500

Tungsten, unwrought, including bars and rods obtained simply by sintering

500

Tungsten wire

250

Tungsten bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, plates, sheets, strip and foil, and other

350

Tantalum, unwrought including bars and rods, obtained simply by sintering; powders

2,500

Tantalum bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, wire, plates, sheets, strip and foil, and other

150

 • USA: Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 (SEC. 1502)
 • China: Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด (ุ6.3MB)
Sn, W, Au, Ta
Located in: Regulation
© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.