บรรจุภัณฑ์และคู่มือ ต้องเป็นไปตามระเบียบ RoHS ด้วยหรือไม่?

  • บรรจุภัณฑ์ที่ผู้ใช้ทิ้งหลังซื้อสินค้าและแกะบรรจุภัณฑ์นั้นออกเพื่อนำสินค้าออกมาใช้ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ EEE จึงไม่อยู่ภายใต้ RoHS
  • เช่นเดียวกันกับ Instruction Manual ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็ไม่อยู่ภายใต้ RoHS
    (เครื่องใช้สามารถทำงานตามหน้าที่ที่ออกแบบมาได้ โดยไม่มี Manual) 
  • แต่ถ้าบรรจุภัณฑ์ถูกออกแบบให้ทำหน้าที่อื่นได้ด้วย - เช่นกล่องเครื่องพิมพ์ เอามาพลิกเป็นที่วางเครื่องพิมพ์ได้ จะถือว่าบรรจุภัณฑ์นี้ เป็นผลิตภัณฑ์ด้วย (ต้องสอดคล้องกับ RoHS)

-ThaiRoHS- 

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.