ทำไมต้องทดสอบซ้ำทุกปี?

RoHS, ELV, REACH ฯลฯ ไม่มีข้อบังคับให้ต้องทดสอบเพื่อยืนยันการปลอดสารต้องห้าม หรือยืนยันส่วนผสมของสารควบคุมในผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดเรื่องการส่งผลทดสอบ ("ใบเซอร์ หรือ "ผล ICP") เป็นเรื่องระหว่างคู่ค้า (ข้อกำหนดของลูกค้า) เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า (วัตถุดิบ ชิ้นส่วน ฯลฯ) ที่รับมาจาก Supplier จะยังคงสอดคล้องปลอดสารต้องห้ามตามที่กฏหมายกำหนด

แต่ ... การที่กฏหมายไม่ได้กำหนดให้ทดสอบ ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องทดสอบ

และ ... การมีผลทดสอบ (หรือ "ใบเซอร์") ไม่ได้หมายความว่าสินค้าจะสอดคล้อง

กฎหมาย RoHS (และ ELV) กำหนดให้ผู้ผลิต ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ต้องไปดูแล Supplier, กระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะสอดคล้อง และจะคงความสอดคล้องได้อย่างต่อเนื่อง (ไม่เฉพาะการผลิตเพื่อทดสอบเครื่องแรก) ไม่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง (รวมทั้งเมื่อกฏหมายเปลี่ยน) เมื่อไรก็ตามที่ผู้ผลิตเริ่มไม่มั่นใจว่าสินค้าของตนจะสอดคล้องอยู่หรือไม่ ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องระงับการวางตลาด ตรวจสอบความสอดคล้อง รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบอย่างทันท่วงที

การใช้ระบบประกันคุณภาพ ก็หมายความว่า จะมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ แต่เมื่อเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ผู้ผลิตมีกลไกในการจัดการกับข้อผิดพลาด (รวมถึงการ Recall สินค้า, การแก้ไขให้ถูกต้อง ฯลฯ) และมีกระบวนการจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีก - "ใบเซอร์" ที่ดีสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพได้ แต่ใบเซอร์อย่างเดียว ไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันความสอดคล้องได้

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.