Popular Questions

 •   จะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ระเบียบ RoHS หรือไม่?

  ตอบ: - สำหรับ RoHS V2 - ถ้าสินค้านั้นใช้ไฟฟ้า (แรงต่ำ) ในการทำงาน ถ้าไม่มีระบุว่านั้นๆ ไม่อยู่ใต้ RoHS (ใน RoHS V2…

 •   ทำไมต้องทดสอบซ้ำทุกปี?

  RoHS, ELV, REACH ฯลฯ ไม่มีข้อบังคับให้ต้องทดสอบเพื่อยืนยันการปลอดสารต้องห้าม หรือยืนยันส่วนผสมของสารควบคุมในผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดเรื่องการส่งผลทดสอบ ("ใบเซอร์ หรือ "ผล ICP") เป็นเรื่องระหว่างคู่ค้า (ข้อกำหนดของลูกค้า) เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า (วัตถุดิบ…

 •   บรรจุภัณฑ์ ต้องผ่าน RoHS ด้วย?

  ระเบียบ RoHS ครอบคลุมเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จริงอยู่ที่การค้าขายสินค้า ก็มักจะต้องไปพร้อมๆ กับตัวบรรจุภัณฑ์ แต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมตัวบรรจุภัณฑ์ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องสนใจ/ดูแลความสอดคล้องของบรรจุภัณฑ์ต่อข้อกำหนดด้านสารเคมี ฯลฯ บรรจุภัณฑ์มีกฎหมายควบคุมต่างๆ หากที่เข้มงวดกว่า RoHS จึงดูแล/จัดการความสอดคล้องแบบเดียวกันกับที่ใช้กับ RoHS ไม่ได้

 •   บรรจุภัณฑ์และคู่มือ ต้องเป็นไปตามระเบียบ RoHS ด้วยหรือไม่?

  บรรจุภัณฑ์ที่ผู้ใช้ทิ้งหลังซื้อสินค้าและแกะบรรจุภัณฑ์นั้นออกเพื่อนำสินค้าออกมาใช้ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ EEE จึงไม่อยู่ภายใต้ RoHS เช่นเดียวกันกับ Instruction Manual ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็ไม่อยู่ภายใต้ RoHS (เครื่องใช้สามารถทำงานตามหน้าที่ที่ออกแบบมาได้ โดยไม่มี Manual)  แต่ถ้าบรรจุภัณฑ์ถูกออกแบบให้ทำหน้าที่อื่นได้ด้วย…

 •   รายการข้อยกเว้นมีอะไรบ้าง?

  "อยากทราบรายการข้อยกเว้นทั้งหมดที่มี"  ตอบ:  - ตรวจสอบรายการข้อยกเว้นล่าสุดได้ที่ "Exemption List-1"  - โปรดเข้าใจว่า ข้อยกเว้นในระเบียบ RoHS ไม่ได้ยกเว้นแบบ "ชั่วนิจนิรันดร์กาล" ข้อยกเว้นทุกข้อมีอายุไม่เกิน 4 ปี…

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.