Chemicals in Products

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

HBCD

Hexabromocyclododecane
ชื่อกลุ่มสารเคมี
25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8
 • สารหน่วงการติดไฟในโฟมขาว (Expanded Polystyrene: EPS) - ในงานห้องเย็นและฉนวนอาคาร
 • ทาทับหลังสิ่งทอเพื่อหน่วงการติดไฟ ในงานเบาะและผ้าม่าน
 • มีรายงานการใช้ในชิ้นส่วนที่ทำจาก Extrudeed polystyrene (XPS)
 • Thermoplastics
 • Textiles & Fabrics
HealthRisk 

 Toxic to reproduction Category 2: 

 • Suspected to be Toxic to Reproduction
 • Suspected of damaging fertility or the unborn child.
 • May cause harm to breastfed children
EnvironmentRisk 1

Acute toxicity Category 1: Very toxic to aquatic life

Chronic toxicity Category 1: Very toxic to aquatic life with long-lasting effects

 • คงทนในสิ่งแวดล้อม และแพร่กระจายได้ไกล
 • พบสะสมในมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกผ่านสายรกและนม
 • REACH-SVHC
 • REACH-XVII
 • EU-POPs
 • Basel Convention
 • Stockholm Convention

ทุกประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาสตอกโฮล์ม

© 2022 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.